Felanmälan vitvaror

ROT (el) & RUT- (vitvarureparationer).
-Minimum tid = 1 timme. OBS Kunden måste meddela oss i samband med beställning av servicve på vitvaror

Prisexempel: vitvaruservice (hushåll/privatperson)
första timmen ord pris. Inkl moms/besök: 1200kr
(inom uppsala 0-4 mil) Ord timpris 750kr inkl moms

RUT-avdrag -375kr

Att betala: 825kr
Tjänsten avser felsökning och reparation av vitvaror
Kostnad för reservdelar tillkommer.

Vi hjälper Er gärna med service på Era vitvaror.
Vår minimidebitering är 1 tim inkl besök inom 4 mil

Här nedan kan Ni enkelt boka service genom att fylla i formuläret. Om Ni lämnat en e-postadress, skickar vi en bekräftelse på Er felanmälan.
OBS! Information märkt med* är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter.

Vid Miele GARANTIbesök MÅSTE vi få kvittokopia på maskin!
Vid påkallande av service under garanti- och reklamationsrättstiden, eller felanmälan av vitvaror utanför garanti/reklamationstid,  kommer kostnaden för service debiteras innehavaren av produkten om:

  • Inget fel kan konstateras
  • Felaktigheten beror på felaktig installation
  • Felaktigheten beror på felaktig hantering
  • Felaktigheten beror på bristande underhåll och rengöring
  • Felaktigheten beror på ovarsamhet
  • Om produkten använts till annat än vad den är till för
  • Tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar

Skicka felanmälan

Felanmälare (om annan än innehavaren)