Felanmälan vitvaror

För närvarande kan vi INTE hantera RUT- på vitvaror under 3 arbetstimmar.

RUT-ansökan.

Vi hjälper Er gärna med service på Era vitvaror.

Här nedan kan Ni enkelt boka service genom att fylla i formuläret. Om Ni lämnat en e-postadress, skickar vi en bekräftelse på Er felanmälan.
OBS! Information märkt med* är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter.

Vid påkallande av service under garanti- och reklamationsrättstiden, eller felanmälan av vitvaror utanför garanti/reklamationstid,  kommer kostnaden för service debiteras innehavaren av produkten om:

  • Inget fel kan konstateras
  • Felaktigheten beror på felaktig installation
  • Felaktigheten beror på felaktig hantering
  • Felaktigheten beror på bristande underhåll och rengöring
  • Felaktigheten beror på ovarsamhet
  • Om produkten använts till annat än vad den är till för
  • Tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar

Skicka felanmälan

Felanmälare (om annan än innehavaren)