Produkter

DIRO-vatten på sprayflaska är miljömärkt med Naurskyddsföreningens märke Bra Miljöval och är därmed godkänt för KRAV-märkta verksamheter.

DIRO, uppfyller de krav och riktlinjer som finns inom städbranschen ur ett rengöringstekniskt perspektiv. Dessutom är det både enkelt och konstnadseffektivt. Genom det flexibla filtret DIRO blir vattnet ultrarent och avjoniserat och gör att du varken behöver städ- eller tvättmedel.

Alla ytor, inklusive mattor, fönster och golv, kan rengöras med DIRO-vatten. Produkterna som används under städningen, såsom moppar och städdukar, kan även tvättas med DIRO-vatten.

Fördelar med kemikaliefri tvätt

På JMAB Elinstallationer AB i Uppsala, finns en anläggning med DIRO-kopplat till vår Miele tvättmaskin. Så här kan man komma o titta, och om man vill komma o provtvätta.


Hållbar professionell tvätt med DIRO ger märkbara miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. Tvätten blir lika ren som vid användning av tvättmedel. DIRO innebär även en hälsosammare arbetsmiljö för personalen och betydligt lägre driftkostnader för maskiner och tvätt.

*Applicerbart på befintliga maskiner
*Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna
*Minskade servicekostnader
*Ökad livslängd på maskinerna
*Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem
*Möjlighet till kortare tvätt- och torkprogram
*Energibesparande
*Renare tvättstuga med mindre avfall
*Optimerade tvättprogram genom samarbetsavtal med Podab och Miele