Laddbox Elbil

Det kommer in fler och fler förfrågningar om laddstolpar och laddboxar, i och med att elbilar ökar i antal.
Detta är ett aktuellt ämne för både bostadsrättsföreningar till villaägare.

För att förenkla lite har JMAB ett fastpris-alternativ: 19 500 kr inkl moms
I detta pris ingår 1 st laddbox typ Garo EV 7,4kW  med kontaktuttag typ 2 inkl mätare, installationsmateriel som kabel (max 10 m) o jordfelsbrytare samt installation (Uppsala m omnejd 0-3 mil)

Laddboxen monteras på vägg, och kabel klamras till närmaste elcentral, vi borrar 1 vägg. 

Kund söker bidrag själv, efter utförd installation.

Laddstation för privatpersoner i eget hus (2020-08-04)
Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon. 
Man kan få bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive. laddbox och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Med begreppet fastighet menar Naturvårdsverket beteckningen enligt fastighetsregistret.