Husbyborg Uppsala

Projekt påbörjade / klara

Pumphuset Ljussättning 2016

Ljussättning utvändig och invändigt i Pumphuset i Uppsala.
Historik:
År 1875 invigdes Uppsala stads vattenverk med pumphus och vattenledningsnät. Pumphuset ritades av Adrian C. Peterson och var i drift fram till 1968, då det ersattes av ett nytt vattenverk.
(Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pumphuset,_Uppsala)                             Nya Mielemaskiner i stor tvättstuga, Uppsala
                             2021

Stor tvättstugeinrättning Uppsala 2020