Miljö
JMAB erbjuder våra kunder installationer och tjänster som uppfyller både kundens och samhällets miljökrav.
JMAB verkar aktivt med dagens olika miljöval. Inom El- och Hushåll finns många alternativ för en positiv miljöpåverkan.

Återvinning -följer kommunernas rekommendationer
Transporter - arbetar aktivt för färre transporter, från leverantörer, och till våra kunder
Energipåverkan -översyn av egna och kundens energiförbrukning mm
Material - följer med i materialutveckling, för en bättre miljö

Kvalitet
JMAB bygger sin kvalité på:

ANSVAR -varje medarbetare tar personligt ansvar, från första kundkontakt till utfört arbete
KOMPETENS Yrkeskunnande - genom fortlöpande kompetensutveckling
FÖRTROENDE Håller tider och god yrkesetik
ENGAGEMANG Eftersträvar bestående

Miljöpolicy.pdf