JMAB bygger sin kvalité på:

ANSVAR -varje medarbetare tar personligt ansvar, från första kundkontakt till utfört arbete
KOMPETENS Yrkeskunnande - genom fortlöpande kompetensutveckling
FÖRTROENDE Håller tider och god yrkesetik
ENGAGEMANG Eftersträvar bestående

Mer information: Vår företagspolicy